Dating iskolar ni Sen. Bong Revilla, Police Senior Master Sergeant na ngayon

Bong Revilla.jpg

Noon, pangarap lamang ni Careen Lopez de Padua mula Cavite ang magsilbi bilang alagad ng batas ngunit dahil sa ilang hamon ng buhay, akala niya ay hindi na niya maitatawid ang pangarap na ito.

Ngunit sa pamamagitan ng Karunungan Ating Palaganapin (KAP) Program ni Sen. Bong Revilla, nagawang punan ni Careen ang mga pangangailangang pinansyal sa kolehiyo hanggang sa makatapos siya. Ngayon, ang iskolar ni Sen. Pogi, isa nang Police Senior Master Sergeant. Isa lang si Careen sa higit 20k mag-aaral na natulungan ni Sen. Bong Revilla- mga dating estudyante na ngayo'y mga produktibo at matagumpay na propesyunal na patuloy na nakikiambag sa pagtataguyod ng kaunlaran ng kanilang pamilya, komunidad at bansa.

PR Team