Maraming maraming salamat po!

Ngayong dalawang porsyento na lang ang natitira, malugod nating masasabi na tiyak na tayo sa number 10 position sa bilangan.

Base sa ating hawak na mga resulta sa mga nalalabi pang lugar, sa pagpasok ng mga natitirang boto ay lalo pang titibay ang ating pagkakapwesto. Lalo pang lalaki ang agwat.

Kaya naman lubos akong nagpapasalamat sa ating mga kababayan na lumabas at bumoto, at ipinakita na malusog at buhay ang demokrasya sa ating bansa.

Higit ang aking pasasalamat sa mga sumama, nagkampanya, sumuporta at muling nagtiwala sa akin. Kayo ang aking inspirasyon upang higit na magpursige na tugunan ang mga pangangailangan ng atin bayan at hinaing ng ating mga kababayan.

Bong Revilla.jpeg
Bong Revilla.jpeg
PR Team